Την άνοιξη του 1979 ιδρύεται η ομάδα ΑΦΗ από τους Ann Citron, Donna Coson, Μαρία Γρηγορίου, Κορίννα Πολίτη- Κουτούζη, Πατρίκ Κουτούζη, Γιάννη Παπαδόπουλο και Εύα Χειλαδάκη, ένα σχήμα «ενωμένων δυνάμεων και ικανοτήτων». Προτείνει καινούργιες εφαρμογές στις παραδοσιακές τεχνικές και ενθαρρύνει άλλους καλλιτέχνες με πρωτοποριακή δουλειά....

 


AFI is founded in the spring of 1979 by Ann Citron, Donna Coson, Eva Cheiladaki, Corinna Politi-Coutouzi, Patrick Coutouzis, Maria Grigoriou and Yiannis Papadopoulos as a collective of ‘joined forces and skills’. The group sets out to create contemporary crafts using traditional techniques, and to encourage other artists’ pioneering work....